Проверете нивото на финансовата си грамотност с теста „Аз и парите“ !

 

Отговорете на въпросите и ще разберете:

-          Каква оценка получавате по предмета „Финансова грамотност“;

-          Дали прилагате на практика своите познания;

-          В коя от следните сфери сте най-добър – бюджет, кредити, спестявания и инвестиции, управление на риска;

-          Дали сте в групата на финансово грамотните българи.

 

Учете с теста „Аз и парите“!

 

Тестът е инструмент не само за диагностика на новото на вашата финансова грамотност, но и за обучение. Затова не пропускайте коментарите към всеки въпрос!